En sensor kan højne firmaets IT-sikkerhed

I en virksomhed er man ofte meget afhængig af maskiner og IT-udstyr fungerer optimalt, da folk ofte står inaktive og uproduktive, hvis maskiner og IT ikke fungerer hensigtsmæssigt. Der er behov for både en høj grad af sikkerhed samt vedligeholdelse og overvågning, så man på den måde kan sikre sig i forvejen mod tekniske nedbrud af enhver art, da virksomhedsstop koster dyrt for virksomheden, der jo ikke kan betjene kunderne optimalt.

Til at overvåge og kontrollere IT-udstyr og maskiner kan man med succes anvende en form for sensor, der passer til det aktuelle formål. På den måde kan man nemlig indsætte visse tolerancekrav, således der vil komme en alarm, såfremt der overskrides en grænseværdi. En sensor er derfor en nem, effektiv og billig måde at højne virksomhedens IT-sikkerhed med.

Typer af sensorer

Sensorer, følere og transducere er enheder, der kan opfange ændringer i enten:

  • Lysstyrke.
  • Modstand.
  • Temperatur.
  • Fugtighed.
  • Tryk.
  • Kapacitet.
  • Fotoceller.
  • Magnetfelter.

Ved hjælp af en sensor som laser eller en anden type føler kan man til enhver tid overvåge maskiner og udstyr, der normalt kan passe sig selv. I en optimal situation kan en automatiseret fabrik derfor klare sig uden menneskelig indblanding, såfremt der overalt er anvendt tilstrækkeligt med sensorer og følere til at kontrollere og styre robotternes arbejdsgang.

I realiteten kan nogle få sikkerhedsfolk styre og kontrollere det tekniske udstyrs udvikling, idet enhver sensor registrerer forholdene omkring hver proces i forløbet, og dette er en utrolig effektiv måde at holde overblikket over virksomhedens tekniske udstyr.

Applikationer for en sensor

Til at overvåge teknisk udstyr anvender man mange forskellige type sensorer, og de kan jo kombineres og programmeres på flere måder efter det specifikke behov. Man kan finde en professionel sensor til erhvervslivet her til de fleste formål uanset type, og det drejer sig om pålidelige, effektive og prisbillige løsninger til alle former for applikationer og anvendelser.

Det kan eksempelvis være induktive følereder kan registrere metalgenstande via et højfrekvent elektromagnetisk felt. På den måde er de berøringsfrie og kan endda have en lang registreringsafstand på alle metal-materialer. Ved hjælp af lineære sensorer og magnet-sensorer kan man skabe yderst fleksible anvendelsesmuligheder.

De kapacitive sensorer kan registrere både metalliske og ikke-metalliske materialer, og derved kan disse anvendes som afstandssensorer eller om en emballage er fyldt korrekt. Ultralydssensorer og radarer anvender jo lydbølger, hvilket gør dem ideelle til stabil detektering af eksempelvis ujævne overflader.