Effektiv IT-projektledelse

At kunne styre og kontrollere et stort IT-projekt er ingen nem opgave, så her kan der ofte være behov for eksperthjælp, men man kan da også tage kurser i effektiv IT-projektledelse. Der er tale om højtuddannede og dygtige medarbejdere, når folk er kvalificerede til IT-projektledelse. Alle virksomheder må derfor påregne visse udgifter til etablering og drift af deres IT-system, som egentlig er livsnerven i virksomheden, da man her styrer al kommunikation og papirgang med kunderne. Infrastrukturen skal være i orden, før en virksomhed kan fungere optimalt, og man kan sagtens sammenligne det med et vejnet i landet. Hvis der ikke er vejbaner nok til at klare trafikken, så vil der opstå kø og flaskehalse, som i værste fald kan føre til ulykker og alvorlige forsinkelser. På samme måde i IT-verdenen kan en ineffektiv IT-struktur og ledelse nemt gøre en virksomhed sårbar overfor konkurrenterne, hvilket i sidste instans kan betyde overlevelse for firmaet. Derfor bør man prioritere IT-struktur og ledelse højt, så firmaet kan bruge de mest moderne teknikker, som markedet kræver.

Krav til en god projektleder

En projektleder skal kunne opfylde mange krav, før vedkommende står i spidsen for en effektiv ledelse, da vedkommende skal kende til både IT-projektledelse og kvalitetssikring. Mange IT.systemer er vidt forskellige, så derfor skal en dygtig leder være fleksibel og have flere års er­fa­ring for at kunne rådgive optimalt. Man kan sagtens gå på en masse dyre kurser i ledelse, men man lærer først noget ude i virkelighedens verden, så erfaring fra tidligere projekter er et af nøgleordene. Når man skal implementere et it-system, så skal man kende til de forskellige faser og aktiviteter lige fra analyse, design, konstruktion, test, konvertering, uddannelse og til at gå live. En succesrig implementering er nært knyttet til forandring af arbejdsprocesser og organisation. Man skal kunne både påvirke virksomhedens processer, organisation, medarbejdere og i sidste ende også virksomhedens kunder. En projektleder skal ikke sidde ensomt på sit kontor og styre projektet ud fra detaljerede aktivitetsplaner og budgetter men i stedet have gode sociale egenskaber, idet vedkommende skal ud blandt projektdeltagerne og lytte til ordet på gulvet. Projektlederen bør også være den første der møder ind, og den sidste der går hjem.

IT-projektledere kan ansættes som konsulenter

Heldigvis er der ikke behov for et projektleder hele tiden i firmaet, da det ofte kun er i opstartsfasen, når der skal implementeres et nyt IT-system til håndtering af firmaets forretningsgange. Det er ofte lidt for voldsomt at fastansætte en dyr projektleder på fuld tid i firmaet fremover, så det er mere optimalt at ansætte en IT-projektleder som konsulent i en given periode, indtil IT-projektet kører på skinner som planlagt.